Jayeless.net

Abonez per RSS

Ca retsituo havas plura RSS flui disponebla, do vu povas abonar e recevar nova skriburi direte a via RSS lektilo se vu volas. (Ka vu ne savas quo to signifikas, o quale facar lo? Vizitez la retsituo (en l’Angla) About Feeds(external link) por informar vu plu.) Me havas multa RSS flui en l’Angla se to interesas vu; en Ido, me havas:

Chefa Fluo – /io/index.xml
Fluo de omna mea skriburi en Ido.
Blogo – /io/blogo/index.xml
Fluo de singla skriburo de mea blogo. (Nune, co es la samo quale la chefa fluo.)
Bestii – /io/kategorii/bestii/index.xml
Skriburi pri bestii, ofte pri mea kato Gidget o la hundo di mea genitori, Gizmo.
Chanji al Situo – /io/kategorii/chanji-al-situo/index.xml
Skriburi pri chanji quon me facas a ca retsituo.
Cinematografo e Televiziono – /io/kategorii/cinematografo-e-televiziono/index.xml
Skriburi pri cinematografuri e televiziono-programi quon me regardis.
Fotografuri – /io/kategorii/fotografuri/index.xml
Skriburi kun fotografuri.
Interreto – /io/kategorii/interreto/index.xml
Skriburi pri kozi qui okazas sur o relatas a l’interreto.
Lingui – /io/kategorii/lingui/index.xml
Skriburi pri diferanta lingui o linguistiko generale.
Ludado – /io/kategorii/ludado/index.xml
Skriburi pri ludi (komputeroludi, videoludi, tabloludi – irga speco di ludo!).
Manjajo – /io/kategorii/manjajo/index.xml
Skriburi pri manjajo, koquado, nutreso, edc.
Novaji e Politiko – /io/kategorii/novaji-e-politiko/index.xml
Politikala skriburi e skriburi pri kozi en la novaji.
Vivo – /io/kategorii/vivo/index.xml
Personala skriburi pri mea vivo.
Skriptado – /io/kategorii/skriptado/index.xml
Me prizas skriptar fiktivaji, e ca kategorio esas por skriburi pri to.
Sporto – /io/kategorii/sporto/index.xml
Skriburi pri sporti. Nam me esas australiana, probable la plu multi ek ca skriburi esos pri futbalo australiana o kriketo.