Jayeless.net

Skriburi kategoriifita ‘Skriptado’

Hodie komencas NaNoWriMo, e me intencis evitar sociala reti til ke me skript­abus adminime 1,667 vorti (la nombro quon on devas skriptar omna­die por restar avane). Pro ula motivo, me ne povis rezistar la Ido-grupi 🤣 Ma nun me vere devas ekirar e skriptar mea romano 😥

Me devas preparar me por NaNoWriMo ante la venonta monato! Me projetas skriptar duesma parto dil rakonto quon me skriptabas dum plura yari. Tamen, mea projeto ankore esas desquietigante fragmentala 🤯 (Amba parti, e la tota rakonto, esas en la Angla – me amus povar skriptar romani en Ido uladie, ma to esus multe tro ambicioza por facar nun 😂)

La tradukuro aden Ido dil komencala kin chapitri dil lernolibro “Salute, Jonathan!” esas nun che Wikibooks(external link), pos kelka korektigaji altra Idisti bonakordie donis a me.

Se vu esas interesata pri lernar Ido per la naturala metodo, me kurajozigas ke vu lektez lo 😊

Kelka tempo ante nun, me tradukis la komencala kin chapitri di “Salute, Jonathan!” (libro quo instruktas Occidental per la naturala metodo) aden Ido. Ulu che la auxlangs Discord mencionis ke esis bona quanta lingui aden quin “Salute, Jonathan!” ja esas (partale) tradukita, e me decidis publikigar mea laboruro ed adjuntar un plusa linguo. Esas che Gitlab(external link) ma ulu pozas ol anke che Wikibooks(external link) 😊

Do, se vu volas lernar kelka Ido per la naturala metodo, nun es vua oportunajo!

Ca rakonto quon me esis skribanta – me havis problemo kun peco di olua kodexo, do ol ankore esas mi-finita. Me volas retroirar e finigar ol, ma me timas ri-regardar mea kodexo 😂

Ca-nokte me komencis skribar mikra “CYOA” (SVPA? selektez vua propra aventuro?) rakonto, en Ido, per Twine. Es tute negrava – es pri mea kato, suplikante ke me donez manjajo ad elu. Mi skribis multe, ma me ne finigos ol ca-nokte, do me devus ne esforcar e vice dormeskar 😆 Me vere amuzabas me, tamen.

a cartoony avatar of Jessica Smith es feministo e socialisto qua prizegas animali, libri, ludado e koquar; anke lu es tre interesata da linguistiko, historio, teknologio e socio.