Jayeless.net

Skriburi kategoriifita ‘Lingui’

Me pensas pri lernar altra helpolinguo (o lingui!), ultre Ido ed Occidental. Me ne havas senlimita tempo, do me ne povas esar certa quanta tempon me havos por omni. Me konsideris Globasa, qua esas “mondolinguo”, ma pose me rimemoris Elefen, qua havas latinida vortaro e simpla, kreolatra gramatiko. Forsan me povas lernar ambi. Li du havas plu bona lernomoyeni e dicionarii kam Ido…

Me ne pensas ke “meze di NaNoWriMo” esas la maxim bona tempo por lernar nova linguo. Ma la ideo ne livas mea mento.

Hodie me pasis tro multa tempo rikreante mea Occidental-linguala studio-karti, qui antee ekzistis en “Mochi Cards”, en Anki. Pos plura hori, me rikreis 25% ek li 🙈

Pro quo molestar me? Per Mochi Cards, onu ne povas praktikar la sama karti per komputero e telefono sen pagar US$5 monatope. Per Anki on povas uzar la retsituo telefone gratuite. Anke, me volis havar ordinoza shablono vice mea antea hazarda sistemo 😅

Pos co, me rikreos mea Ido-linguala karti anke. Ma ta tasko esos mem plu granda 😓

Me pensis ke co amuzus uli 😄 Pri la lingui konstruktita ke divenas populara…

Kartuno en l'angla, kun la titulo “ITCHY FEET: A History of Constructed Languages!” Esas quar paneli; singlo havas individuo qua prezentas leciono pri diferanta linguo ad asistantaro. La unesma es Volapük, quon la asistantaro ne prizas pro ke li ne ja komprenas ol. La duesma es Esperanto, quon li ne prizas pro la “chapeli” e ofteso di la letro J. La triesma es Occidental, quon ne prizas pro ke li pensas ke ol es “l'italiana falsa” o “la hispaniana falsa”. Tandem l'individuo instruktas li pri Dothraki, quon li amas, e li volas helpo kun “la polareso” e la “allative case” (mi ne savas quale tradukar to ad Ido).

Forsan co interesos vi: nova edituro (№38) di Posta Mundi esas publikigita: ligilo a PDF sur Google Drive(external link)

Posta Mundi esas revuo kun rakonti, poemi ed artikli en diversa helpolingui (qui inkluzas Ido) ke editesas trimonatope (me kredas). Me trovas olu interesanta 😊

Me respondis a posto en Reddit nomizata “A 2016 Esperantist ‘What do you guys think of Ido?’ post”. Me ne prizas parolar male pri Esperanto, ma la unesma komento esis tam enemikala ad (e nekorekta pri) Ido ke me sentis me devata dicar ulo 😂 Me prizas la genro-neutreso di Ido, la manko di tro-uzo di “mal-”, la facileso di pronuncado (Ido ne havas [sts], [kn] o [kv] al komenci di vorti), e la korelativi. La tota respondo, en l’Angla, trovesas hike(external link).

Me dicos anke: Es remarkinda ke multa personi deskovras Esperanto, e molesteseskas pro ca “defekti” di Esperanto. Ofte li propozas plubonigaji por ca defekti, e la plu olda e konservema Esperantisti molesteseskas pro ke lia linguo ne toleras reformi (es kontraŭfundamenta!!!). Tamen semblas a me ke Ido ja plubonigis la precisa kozi ke kustumale molestas la komencanti. Vice molestar la olda Esperantisti, pro quo ne lernar Ido? 🤷🏻‍♀️

Hodie me deskovris ke la vorto angla country es parenta al vorto latina contra; venas (tra l’Anciena Franca) de frazo populara-latina terra contrata “lando quo jacas opozata”. Me ne divinabus to! 😲 La vorto anglo-saxona es land.

a cartoony avatar of Jessica Smith es feministo e socialisto qua prizegas animali, libri, ludado e koquar; anke lu es tre interesata da linguistiko, historio, teknologio e socio.