Jayeless.net

Skriburi kategoriifita ‘Interreto’

Bona novajo: polyglot.city ne klozos(external link)! 🥳

Por ti qui ne vidis mea antea skriburi: polyglot.city(external link) es Mas­to­don-instanco ube kelka ek ni Idisti havas konti. Ol bon­venas skriburi en irga linguo, do ol es bona instanco por personi qui volas havar konto por skribar en helpo­lingui 🙂 La jeranto anuncis ke ol klozos ye la fino di ca monato, ma nun lu anuncas ke ol ne klozos. Ma pro ke ol bezonas esor movata de sua nuna servero ad altra, forsan es plu bona vartar se vu ne ja havas konto ibe.

Me esos felica kande Mastodon adjuntas la redakto-funciono al retsituo. Lore, me povos korektigar mea erori en Ido sen efacar e riskisigar la tota posto 🤣

Extrema Dextrano en Idia

En multa Ido-linguala ret-komunitati, esas granda problemo pri person­acho del extrema dextro qua adjuntas su a preske omna grupi, postas hororinda kozi pri mulieri, vejetaranti, kulturala minoritatani, edc. e furiigas singla normala persono ibe. Kelka grupi esas guvernata da idioti qua ne komprenas pro quo esus mala ke nebigota personi ne plus sentez su komfortoza parto­prenar en l’Idala …

Lektez plu…

Forsan co interesos vi: nova edituro (№38) di Posta Mundi esas publikigita: ligilo a PDF sur Google Drive(external link)

Posta Mundi esas revuo kun rakonti, poemi ed artikli en diversa helpolingui (qui inkluzas Ido) ke editesas trimonatope (me kredas). Me trovas olu interesanta 😊

Trista novajo: pro ke Duolingo ne plus aceptas voluntala laboro, semblas ke nova kursi di Esperanto ne plus aparos ibe, e posible la nuna kursi ne esos aktualigata. La kursi di Duolingo esas tre acesebla introdukto al helpolinguo maxim populara en la mondo; me deceptos se li divenos neglijata. Lektez artiklo pri co(external link) (en Esperanto).

Singla foyo ke me publikigas posto: me remarkas misskribajo quike pos ke me publikigis lo 🤦🏻‍♀️ Adminime Mastodon havas ta “Efacez e riskisigez” selekto.

Felicigas me ke Mastodon havas Ido-traduko tam bona! Me uzabas lo de hiere, e me vidis tre poka frazi netradukita. Esante ke poka personi nun parolas Ido, co es plezanta surprizo 😃

a cartoony avatar of Jessica Smith es feministo e socialisto qua prizegas animali, libri, ludado e koquar; anke lu es tre interesata da linguistiko, historio, teknologio e socio.