Jayeless.net

Skriburi kategoriifita ‘Fotografuri’

Gidget feliceskis multe kande me “rimemoris” quale enswichar la varmigilo! (Vere, ni havas nune ta klasika Melburnala experienco: kolda vetero, malgre ke esas tarda printempo. Ma se Gidget volas esar dankema, me ne plendas πŸ˜†)

tigrea-e-blanka kato jacas sur lito, expozante sua miniona ventro

Recente kande me vizitabas, Gizmo NE permisis me fotografar sua bela rideto. Tamen hodie, lu pregis me por biskuiti, e me havis ideo. “Un bona fotografuro = 1 biskuito,” me dicis a lu. Lu esis hezitema, ma lu obediis 🀣

blanka mikra hundo kun enorma rideto

Esas “katurdio”, do havez fotografuro de kato di mea vicino, Emma! Kande me ekiris por promenar plu frue, lu haltis me ed INSISTIS ke me karezez lu til la fino di tempo. Me nur povis forirar kande lu vidis kolombo e tranceskis (quale fotografita).

kato tigratra-e-blanka

Hodie me iras al domo di mea genitori, por esar kun mea matro (qua havas nekapableso e bezonas sorgo) do mea fratino povas vizitar mea patro en la hospitalo. Esas anke la naskodio di mea fratino, do me portas donacajo por lu.

Yen la vidajo del treno 😊

internajo di treno kun blua sideyi. tra la fenestro, on povas vidar voyo, planti e, preter ti, la maro.

Aktualigo (11:23): Wau, me havas okaziono prenar un ek la nova treni! 😊

extero di nova treno intero di nova treno

Hodie esos okupanta jorno, do me volis publikigar mea fotografuro por “katurdio” ante ke me oblivius (itere!). πŸ˜… Yen Gidget, pensante pri vivo en la komforteso di un ek sua katala turmi.

tigratra kato vidanta al meza disto, pensante profunde

Yen du recenta fotografuri de Gidget. Me prizas oli, malgre ke la unesma esas kelke desfokoza. Lu esas tre jolia kato πŸ˜…

tigrea kato regardanta adsinistre la sama tigrea kato nun regardanta adsupre

Mea kato, Gidget, dicis ke me ne povos uzar mea skribotablo-stulo hodie. Me devis vartar, til ke ye 9:16 lu subite kuris al koqueyo e lasis la stulo a me 🀣

a tabby cat lying on an office chair with her belly exposed, watching the photo-taker

Me obtenis mea nova orelobinoklo! La difero ne semblis tam granda kande me esis en la butiko, ma erste me retrovenis heme…! Me povas vidar la tituli di le DVD trans la chambro! Detali esas akuta nun qui me ne savis povar akuta! La orelobinoklo ya havas desfortunoza tendenco di glitar adinfre sur mea nazo, ma nulo povas esar perfekta 🀣

ridetanto muliero qua portas orelobinoklo

Ni iris a Melbourne Zoo hodie (ube la antea konverso eventis πŸ˜‰). Yen kelki ek la bestii quin ni vidis ibe. Pluvas adsur ni nur kelke, proxim la fino di nia vizito, ed entote esis juinda jorno 😊

du elefanti en la zoo du leoni en la zoo kelka zebri e du jirafi en la zoo miniona bestio (me obliviis quo esis πŸ˜”) en la zoo

Mea spozulo: Me volas karezar la tigro
Me: Ni havas tigro en hemo
La tigro en hemo:

tigratra kato en purpurea harneso sidas sur kartonobuxo
a cartoony avatar of Jessica Smith es feministo e socialisto qua prizegas animali, libri, ludado e koquar; anke lu es tre interesata da linguistiko, historio, teknologio e socio.