Jayeless.net

vintro

La vintri di Melbourne ne esas severe kolda, ma esas humida e nuboza. Me trovas ke nia vintri esas mizeroza, e singla foyo ke ni atingas ta punto en agosto kande la jorni remarkeble plulongeskas, me sentas me quale obskura nubo levabas su de mea shultri.

Blogo