Jayeless.net

Blogo

Gidget feliceskis multe kande me “rimemoris” quale enswichar la varmigilo! (Vere, ni havas nune ta klasika Melburnala experienco: kolda vetero, malgre ke esas tarda printempo. Ma se Gidget volas esar dankema, me ne plendas ๐Ÿ˜†)

tigrea-e-blanka kato jacas sur lito, expozante sua miniona ventro

Recente kande me vizitabas, Gizmo NE permisis me fotografar sua bela rideto. Tamen hodie, lu pregis me por biskuiti, e me havis ideo. “Un bona fotografuro = 1 biskuito,” me dicis a lu. Lu esis hezitema, ma lu obediis ๐Ÿคฃ

blanka mikra hundo kun enorma rideto

Me pensas pri lernar altra helpolinguo (o lingui!), ultre Ido ed Occidental. Me ne havas senlimita tempo, do me ne povas esar certa quanta tempon me havos por omni. Me konsideris Globasa, qua esas “mondolinguo”, ma pose me rimemoris Elefen, qua havas latinida vortaro e simpla, kreolatra gramatiko. Forsan me povas lernar ambi. Li du havas plu bona lernomoyeni e dicionarii kam Idoโ€ฆ

Me ne pensas ke “meze di NaNoWriMo” esas la maxim bona tempo por lernar nova linguo. Ma la ideo ne livas mea mento.

Du bona novaji: La tumoro extraktita de mea patro esis probata, e malgre ke esis kanceratra, la mediko kredas ke lu extraktis la tota kozo kun sata cirkondinta tisuo ke mea patro ne plus havas kancero. Anke, semblas ke mea patro povos retroirar heme morge! Lu itere povas manjar, e la venonta parti di lua risaneskado povas eventar heme ๐Ÿค—

Me sentas me necesante okupata nune. Me iras al hospitalo omnadie por vizitar mea patro (qua esas alerta ed agema, e lua doloro diminutas, ma lu ankore ne povas manjar do lu mustas restar hospitale). Me esforcas skriptar por NaNoWriMo, ma me sentas me ke me ne havas irga tempo por PENSAR pri quo me skriptas, e to esas nekontentiganta. E Mastodon ipsa distraktas me anke, pro la granda augmento di posti pro la enfluo di novici de Twitter! Me esas plu fatigita kam me devas esar ๐Ÿ˜ช

Esas “katurdio”, do havez fotografuro de kato di mea vicino, Emma! Kande me ekiris por promenar plu frue, lu haltis me ed INSISTIS ke me karezez lu til la fino di tempo. Me nur povis forirar kande lu vidis kolombo e tranceskis (quale fotografita).

kato tigratra-e-blanka

Me ne savas pro quo, ma me havas multa anxio pri parolar telefone. Ne kun personi quin me bone konocas, ma kun stranjeri. Hodie me devis telefonar la apoteko pri preskripto, e me sentas me tre fiera pro ke me temporisis nur mihoro vice mijorno ๐Ÿ˜‚

Hodie me iras al domo di mea genitori, por esar kun mea matro (qua havas nekapableso e bezonas sorgo) do mea fratino povas vizitar mea patro en la hospitalo. Esas anke la naskodio di mea fratino, do me portas donacajo por lu.

Yen la vidajo del treno ๐Ÿ˜Š

internajo di treno kun blua sideyi. tra la fenestro, on povas vidar voyo, planti e, preter ti, la maro.

Aktualigo (11:23): Wau, me havas okaziono prenar un ek la nova treni! ๐Ÿ˜Š

extero di nova treno intero di nova treno

Mea patro iris hodie a hospitalo, ube lu havas kirurgio por extraktar sua tumorohavanta reno. Es desfacila ne desquietesar, ma me memorigas me pri ta precepto di mea patro: “Suciez to quon tu povas influar, ed intencez ne desquietesar pro la cetero.” Ni ankore ne savas qua tipo di tumoro lu havas โ€“ kanceratra o “ne-nociva”. Ni saveskos plu tarde. Hodie me esperas recevor bona novajo pri la kirurgio. Pose, me sucios lua sanesko. ๐Ÿคž

Aktualigo (11:37): Mea fratino sendis mesajo a me! La kirugio sucesis; la tumoro esis granda ma la kirugiisto pensas ke lu extraktis omno. Mea patro povos retroirar heme en 5โ€“7 dii. Me kredas ke la tumoro ankore bezonas esor probata, ma un granda etapo di lua kuracado esas finita.

a cartoony avatar of Jessica Smith es feministo e socialisto qua prizegas animali, libri, ludado e koquar; anke lu es tre interesata da linguistiko, historio, teknologio e socio.