Ca imajo dicas verajo 😂

Memeo en la Angla. La chefo questionas sua employati quale li povas faciligar la lernado di sua helpolinguo. Employato #1 dicas, “Komuna denominatorala fonologio!” Employato #2 dicas, “Kreolatra gramatiko!” Employato #3 dicas, “Lernomoyeni?” La chefo iraceskas e jetas employato #3 ek la fenestro.