Me ne savas pro quo, ma me havas multa anxio pri parolar telefone. Ne kun personi quin me bone konocas, ma kun stranjeri. Hodie me devis telefonar la apoteko pri preskripto, e me sentas me tre fiera pro ke me temporisis nur mihoro vice mijorno 😂