Me devas preparar me por NaNoWriMo ante la venonta monato! Me projetas skriptar duesma parto dil rakonto quon me skriptabas dum plura yari. Tamen, mea projeto ankore esas desquietigante fragmentala 🤯 (Amba parti, e la tota rakonto, esas en la Angla – me amus povar skriptar romani en Ido uladie, ma to esus multe tro ambicioza por facar nun 😂)