Bona novajo: polyglot.city ne klozos(external link)! 🥳

Por ti qui ne vidis mea antea skriburi: polyglot.city(external link) es Mas­to­don-instanco ube kelka ek ni Idisti havas konti. Ol bon­venas skriburi en irga linguo, do ol es bona instanco por personi qui volas havar konto por skribar en helpo­lingui 🙂 La jeranto anuncis ke ol klozos ye la fino di ca monato, ma nun lu anuncas ke ol ne klozos. Ma pro ke ol bezonas esor movata de sua nuna servero ad altra, forsan es plu bona vartar se vu ne ja havas konto ibe.