Mea patro sendis mesajo a me ca-matine. Lu sufrabas stranja rekurenta infekto, quo komencas per dorso-doloro, e progresas a febro, vomado, edc. dum 48 hori til ke lu saneskas (til la sequa foyo). Me insistabis ke lu vizitez mediko, e tandem lu facis lo. Segun ultrasono-probo, lu havas plura kisti en un ek lua reni. Lu bezonas plu probi, e parolar kun specalisto, ma es posibla ke lua problemoza reno bezonas extraktesor. Malgre ke me savis ke lu sufras ulo mala, ca novajo esas desquietiganta. Me esperas ke lu standos bone ❤️