Saluto! Bonvenez a ca nova fako di mea personala retsituo: fako por skriburi en Ido.

Me komencis krear tala fako en marto (pro to on trovos skriburi de ta tempo), ma pro un motivo od altra, me ne publikigis ol til nun. Depos junio, me anke havis Mastodon-konto che polyglot.city por mea mikra skriburi en Ido, ma hodie esis anoncata ke polyglot.city klozos ye la fino di ca monato. Me probable serchos altra Mastodon-instanco por mea mikra skriburi, ma me anke volas loko ube kopiuri di mea skriburi permanos, ed ube me povos anke publikigar plu granda skriburi. Do, yen mea Idala retsituo!

Nune, hike on trovos mikra skriburi, multa kun imaji o videi, la plu multi ek quin me ja postis per Mastodon. Me esperas ke me postos plu granda divers­eso di kozi, nun ke me havas loko por oli. Skriburi plu longa – artikli, rak­onti, tradukuri, edc.. Me ne povas certe dicar quante frequa tala skriburi publikigesos, ma me aspiras facar oli, irgakaze.

Do, co ne esos tradicionala blogo, simila a mea Angla-linguo blogo. Ol esos hibrido de tradicionala blogo e “mikrablogo” (quale on vidas che Mastodon o Twitter). Probable esos pagini ke ne konstitucos parti di la blogo, anke. Pos tempo, on vidos 🙂

Irgakaze, me ridicos, bonvenez! Me esperas ke vi juez via viziti a mea retsituo.