Yen du recenta fotografuri de Gidget. Me prizas oli, malgre ke la unesma esas kelke desfokoza. Lu esas tre jolia kato 😅

tigrea kato regardanta adsinistre la sama tigrea kato nun regardanta adsupre