Pro nulo šŸ˜‰, yen citajo quon me prizas pri extrem-dextrani (precize, anti-Semidi, ma altra specani di extrem-dextro facas same), da franciana filozofo Jean-Paul Sartre, tradukita ad Ido. Ne valoras la peno argumentar kun ca personi, adminime ne se onua skopo esas konvinkar li ke li esas nejusta. Li argumentas cirkle, kun mala fido, e kredas ke li povas “vinkar” per tekĀ­nikĀ­alĀ­aji kande omnu savas quon li volis dicar (certe, lia extrem-dextrala amiki savas). Lia skopo es nur exhaustar lia opozanti, e igar tro desfacila kontinuar la lukto kontre li. La nura maniero di vinkar la ludo es ne ludar. E proĀ­skriptĀ­ar tala personi de onua spaci, unesme šŸ¤Æ

Nulatempe kredez ke anti-Semidi esas tote neĀ­konciĀ­anta pri la abĀ­surdĀ­eso di sua resĀ­pondi. Li savas ke sua komĀ­enti esas friĀ­vola e defiĀ­ebla. Ma li amuzas su, nam lia opozĀ­anto es qua devas uzar vorti juste, nam es la opozĀ­anto qua fidas a vorti. La anti-Semidi havas la yuro ludar. Li mem prizas ludar kun disĀ­kurso nam, per donar ridĀ­inda exĀ­pliki, li desĀ­kreditĀ­indĀ­igas la seriĀ­ozĀ­eso di lia kunĀ­parolĀ­anti. Li delekĀ­tas su pro agar mala-fide, nam li volas ne konĀ­vinkar per legitĀ­ima arguĀ­menti ma timidĀ­igar e desĀ­quietĀ­igar. Se on presas li tro, li abrupte tacĀ­eskĀ­os, arogĀ­eme indikĀ­ante ke la tempo di arguĀ­mentĀ­ado esas pasĀ­inta.
ā€” Jean-Paul Sartre