Hiere me remarkis ke esis truo en la fundo di nia balnochambro-eviero 😥 Omno en la latero di l’armoro sub la truo esis humida. Me exploris per l’interreto quale reparar ol, ed a me semblis ke ne esus desfacila tasko. Do, ni kompris “epoxy” (me ne savas quale dicar to en Ido) e lasta-nokte me reparis la truo. Me ankore devas planigar la bordi di la reparuro, ma adminime ol ne plus gutifos.

truo en eviero, fotografita de sub la eviero la peco di l'eviero quo falabis ek ol ri-atachata al eviero per dika blanka gluo

Plusa fotografuro: mea kato, Gidget, ofris sua plombizo-servado 😄 Me dankas tu pro tua helpo, Gidget.

tigratra kato inspektas la sub-latero di eviero en armoro