Me obtenis mea nova orelobinoklo! La difero ne semblis tam granda kande me esis en la butiko, ma erste me retrovenis heme…! Me povas vidar la tituli di le DVD trans la chambro! Detali esas akuta nun qui me ne savis povar akuta! La orelobinoklo ya havas desfortunoza tendenco di glitar adinfre sur mea nazo, ma nulo povas esar perfekta 🤣

ridetanto muliero qua portas orelobinoklo