Mea spozulo: Me volas karezar la tigro
Me: Ni havas tigro en hemo
La tigro en hemo:

tigratra kato en purpurea harneso sidas sur kartonobuxo