Hodie me havis okulo-probo, e me dicesas ke me bezonas orelo-binoklo.

Du venerdii ante nun, me remarkis ke me ne povis vidar kozi per nur mea sinistra okulo tam bone kam per amba okuli o per nur la dextra. Me probis plura foyi depos lore, e esis ne-evitebla: per nur mea sinistra okulo, kozi divenas nebuloza plu kam ~1.5m de mea vizajo 😆

Do me iris por l’okulo-probo hodie, e to konfirmis mea suspekto: me esas miopa en ta okulo. Me komendis orelo-binoklo, quo devas helpor.