Hodie es “katurdio” (kato + saturdio, quante espritoza), do me havas kelka fotografuri di mea kato Gidget. En preske omna mea recenta fotografuri de lu, lu havas amuzanta mieno FURIOZA pro ke lu vidis uceli en la korto, do to es quon vi recevas. Juez lo!

tigrea kato jacanta sur lito, aspektante iracoza
la tigrea kato regardas la kamero la tigrea kato riregardas trans la fenestro
la tigrea kato sidas apud la fenestro, iracoze la kato vidata de supre. lu es ankore iracoza la tigrea kato esas ankore iracoza