Me volis dissendar ca video pri familio de pigi quon ulu postis al “subreddit” /r/Australia. Ni havas grupo de pigi qua vizitas ni anke, e li esas charmiva uceli, kun la maxim bela kansono ek omna uceli en la mondo (segun me). Li havas reputo ke li atakas homi, ma se vu traktas li benigne, li ne atakos vu. Li nur esas inteligenta e ne fidas a homi – qua povus blamar li? (de ca Reddit-posto(external link))