Ca-nokte me komencis skribar mikra “CYOA” (SVPA? selektez vua propra aventuro?) rakonto, en Ido, per Twine. Es tute negrava – es pri mea kato, suplikante ke me donez manjajo ad elu. Mi skribis multe, ma me ne finigos ol ca-nokte, do me devus ne esforcar e vice dormeskar 😆 Me vere amuzabas me, tamen.