Me volas postar hike plu, ma es desfacila savar pri quo me devus postar, sen ke me postas tradukuri di mea posti en l’Angla 😂 Multa ek mea antea posti es tradukuri, ma ofte sentas artificala tradukar oli. Forsan me devus ignorar ta sentimento e facar lo irge!