Mea spozulo prizis la naskodio-donacajo quon me kompris por lu: ca projektilo di stelea lumo!

obskura chambro, en quo mikra sfero projektas blua lumo (kun verda punti) quo aspektas noktala cielo plena de steli adsur la parieto