Me pensis ke co amuzus uli 😄 Pri la lingui konstruktita ke divenas populara…

Kartuno en l'angla, kun la titulo “ITCHY FEET: A History of Constructed Languages!” Esas quar paneli; singlo havas individuo qua prezentas leciono pri diferanta linguo ad asistantaro. La unesma es Volapük, quon la asistantaro ne prizas pro ke li ne ja komprenas ol. La duesma es Esperanto, quon li ne prizas pro la “chapeli” e ofteso di la letro J. La triesma es Occidental, quon ne prizas pro ke li pensas ke ol es “l'italiana falsa” o “la hispaniana falsa”. Tandem l'individuo instruktas li pri Dothraki, quon li amas, e li volas helpo kun “la polareso” e la “allative case” (mi ne savas quale tradukar to ad Ido).