Til nun, Vivian e me evitabas aquirar Covid-19 quale ca bonega memeo di Mario:

Tamen, me timas ke nia fortuno finis. Mardie ni iris a dineo kun organizuro por quo Vivian laboras gratuite. Ca-matine, ni dicesis ke du altra irinti al dineo havas Covid. E nia guturi doloras 😒

Ni du facis rapida probi, ed ambi donis rezulti negativa. Ni ne fidis a ta rezulti, do ni iris por facar laboratoriala probi ca-posdimeze. Ni recevos la rezulti en 24–48 hori, ma me sentas me pesimista 😷

Aktualigajo (sequanta dio): Bona novajo: Vivian e me ambe recevis rezulti negativa de nia laboratoriala Covid-probi. Ni ankore repozas pro ke ni sentas ni malada, sole semblante ne pro Covid 🤷🏻‍♀️