La kolda vetero hike duras, ma adminime ni juis ca bela sunokusho ca­vespere. La fotografuri de mea iPhone ne vere kaptas olua splendideso… 🌅

sunokusho vidata de mea portiko. la cielo es blua, rozea ed oranjea e esas kelka nubi griza. sube, esas silueto di kelka domi ed arbori altra vidajo di la sama sunokusho