Me respondis a posto en Reddit nomizata “A 2016 Esperantist ‘What do you guys think of Ido?’ post”. Me ne prizas parolar male pri Esperanto, ma la unesma komento esis tam enemikala ad (e nekorekta pri) Ido ke me sentis me devata dicar ulo 😂 Me prizas la genro-neutreso di Ido, la manko di tro-uzo di “mal-”, la facileso di pronuncado (Ido ne havas [sts], [kn] o [kv] al komenci di vorti), e la korelativi. La tota respondo, en l’Angla, trovesas hike(external link).

Me dicos anke: Es remarkinda ke multa personi deskovras Esperanto, e molesteseskas pro ca “defekti” di Esperanto. Ofte li propozas plubonigaji por ca defekti, e la plu olda e konservema Esperantisti molesteseskas pro ke lia linguo ne toleras reformi (es kontraŭfundamenta!!!). Tamen semblas a me ke Ido ja plubonigis la precisa kozi ke kustumale molestas la komencanti. Vice molestar la olda Esperantisti, pro quo ne lernar Ido? 🤷🏻‍♀️