Me odias la vintro tante. Omnaloke es kolda, sempre es nuboza e humida, me sentas me fatigita omnatempe ed omno semblas desfacila… 😩 Kad es tro frue por kontar la dii til la printempo?