Felicigas me ke Mastodon havas Ido-traduko tam bona! Me uzabas lo de hiere, e me vidis tre poka frazi netradukita. Esante ke poka personi nun parolas Ido, co es plezanta surprizo 😃