Gidget prizegas lapar la poketa lakto quo restas al fundo di mea bolo pos ke me manjis matino-cerealo. Me supozas ke es tanta mikra quanteso, ne povas domajar elu 🐱

tigrea kato sur bruno lito-kovrilo lapas de bolo ceramika; lua rozea lango esas videbla altra fotografuro de la sama tigrea kato lapanta de la bolo triesma fotografuro de la tigrea kato lapanta de la bolo