La semano di Gidget esabas plena de bona foyi e mala foyi. Kelka-die, lu sentas su hungrigita (quale lundio, kande lu postulachis Vivian til ke ilu donis a lu ⅔ ek sua manjajo diala ante 6:00), ma dum la semano avancabas, lu semblabas plu bone pri la dieto. Lu pezis 7kg du foyi, quo indikas ke la dieto funcionas! La maxim mala momento esas kande lu kakis sur nia lito dum me dushis hiere, ma me supozis ke la diligenteso di lua homa servisti devas esar probata kelka-foye… (lu NULTEMPE facis irgo quale co antee, do me esperas ke ol esos la nura foyo).

tigrea kato sidas sur sofao, regardante al sinistro di la fotografanto la sama tigrea kato, nun regardante al fotografanto