Me prenis fotografuro kun Gidget ca-matine… e sama-foye me povas ostentar la bonega nova jerzeo quon me kompris. La ilustruro es de chiliana “revoltala hundo” Negro Matapacos! Me portos ol ca-nokte a nia mikra festo por elektala-nokto.

muliero kun hararo bruna e longa kun dormema tigratra kato sur sua gremio. la jerzeo es ne facile videbla ma on povas vidar ilustrata oreli di hundo e parto de sua nomo: ‘Matapacos’ vidajo plu klara de la jerzeo. esas ilustruro de nigra hundo kun reda sharpo e la vorti ‘Negro Matapacos – He was a good boy’