Gizmo rezolvis esar vera amiko a lua kato-amiko Gidget dum ni vizitis ne lasta-nokte. Lu postulis e postulis kato-manjajo til ke Vivian fine cedis la kato-manjajo a lu. Tam balde kam la manjajo iris aden la bolo, lu foriris e lasis Gidget violacar sua dieto por menjar omno 🤣

mikra blanka hundo sidas sur griza sofao, ne regardante la fotografanto