Me havas kelka fotografuri quon me devas publikigar 😅 Omnakaze, Gizmo havis la maxim bona sideyo en la domo dum nia festeto por elektala-nokto, supre di kovrili ed unu ek la jerzei trikotita di mea matro. Lu anke celis peco de sua preferata manjajo ulaloke en ta amaso 🤣

mikra blanka hundo repozanta sur jerzeo trikotita e rozea kovrilo, regardante ad avane la hundo nun es dormonta