Dum la koldeta vetero e la konstruktado procedanta apud nia apartamento, nia salono esabas mala loko por laborar. Vice to, Gidget akompanas me multatempe sur la lito 😅 Me kredas ke Gidget prizus ke Viv e me sempre laborus hike.

tigratra kato dormas apud mea gambi