Hodie Gidget esabas tam desesperanta e volanta montrar me la malega efekto di la dieto quon la veterinaro asignis a lu ke:

  1. lu sizis stoneto del fundo dil pleto ube lu kakas e fingis manjar lo; e
  2. lu mustis manjar la peco de karno-por-homi quo falabis sur la sulo do me pozis ol en lua bolo (kustumale lu refuzas omna manjaji por homi quale insulto a kati).

Lo bona es ke lua desespero ri-igis lu voluntar manjar humida manjajo. Me pensas ke co esas bona, pro ke porciono de humida manjajo esas multe plu granda kam porciono de sika manjajo do forsan lu ne manjachas li tam rapide 😑