La domo apud nia apartamentaro esos demolisata balde, e hodie la kon­strukt­isti despozis la tekto e jetis la teguli sur la sulo sube. Gidget esis TAM TERORIGITA del bruiso kam mem la armori dil koqueyo ne semblis sekura a lu. Pos kurir frenezioze de loko a loko e sentir su dessekura en omni, lu retretis a su celeyo di katyuneso: dop la sofao 😿

tigrea kato celas inter sofao e fenestro. lu refuzas regardar la fotografanto