Bruisoza jorno hodie. La konstruktado-situo apud nia apartamento sem­bl­ante exkavas la tota tero ube lia subtera automobileyaro esos. Nune li havas grandega amaso de tero videbla trans nia fenco partigita. Gidget es desfelica.

tigratra kato sidas sur planko-sulo. lu regardas la fotografisto netolereme