Hodie esis fatiganta dio. Vivian e me iris a Kmart, pro ke me pensis ke ni bezonis nova swabro, ma on savas quale es Kmart… ni retrovenis heme kun nova shueyo e tabularo quon me pasis la tota posdimezo e vespero kon­strukt­ante. Ankore me devas netigar omno 😅 Ma lo ke es plu des­quiet­ig­anta es ke Gidget pasabas preske la tota dio celante de ni… e co pos kelka dii dum ke lu ne manjis humida manjajo (malgre ke lu ankore manjabas seka manjajo), e forsan lu ne lavas su tam bona kam kustumale (lua pilo semblas grasoza), e lasta-nokte lu obstinas pri esforcar mordar me sen motivo (me nur uzis mea komputero!). Ni aranjis prenar lu al veterinaro lundie, ma til lore me des­quiet­esos 💔