Me sempre havas tanta fotografuri ke me ya ne publikigis 😄 Omnakaze, yen unu de Gizmo lasta-sundie – semblas ke lu decidis ke lu AMAS ca urseto-ludilo, nam ofte lu dormas sur ol 🐶

blanka hundo kun pilo desordinita dormas felice sur nigra urseto-ludilo