Astonigante, esante ke lu sentis su terorigata da la despozo di la tegula, Gidget esas tre kurajoza dum la domo apud nia apartamento esas demolisata. Lu nur regardas sen semblar tro desquieta. Me esas alejita pro lo! 🐱

tigrea kato repozas quiete en kato-lito. lu regardas demoliso tra la fenestro