Vivian e me retroiris a Sherbrooke Forest hodie por promenar dum 2½ hori. La vetero esis perfekta, e la peizajo esis bela. Nun ni du esas exhaustata e doloranta, sendube, ma la promeno valoris lo!

du filiki lumizata de dope por la suno ferniki en parto ombroza de foresto
la voyeto avaniras tra alta, alta arbori altra vidajo de alta, rekta arbori en foresto kelka alta arbori; dop li esas blua cielo